Privacy

Dit is de Privacy Verklaring van de vereniging Egmondaanzee.info. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegeven die wij verkrijgen via of vanwege de website www.egmondaanzee.info.

Algemeen
Op de website www.egmondaanzee.info vindt u informatie over accommodaties in Egmond. Deze worden door de individuele eigenaren voor de verhuur aangeboden. Daarbij is het mogelijk om door te klikken naar de websites van de diverse accommodaties, of naar pagina’s waarbij een eventuele boeking wordt afgehandeld. De vereniging Egmondaanzee.info heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Het kan dus zijn dat op het gebruik van
deze websites een andere privacy policy van toepassing is. De vereniging Egmondaanzee.info kan derhalve geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop die partijen met u communiceren en/of omgaan met uw gegevens.

Samenwerking.
Voor de uitvoering van het functioneren van de website werkt de vereniging Egmondaanzee.info samen met externe partijen waarbij in het kader van deze privacy verklaring zoveel als mogelijk afspraken zijn gemaakt  om deze op een gelijke manier na te leven als wij zelf om wensen te gaan met uw gegevens.

Aanvragen en boekingen
Door het maken van een boeking of het doen  van een aanvraag worden uw gegevens automatisch opgenomen in onze bestanden. Wij gebruiken uw gegevens om deze door te geven aan onze accommodatiehouders zodat zij uw boeking kunnen bevestigen of de aanvraag kunnen beantwoorden. Verdere communicatie in deze zullen buiten de vereniging Egmondaanzee.info om gaan.
Als het komt tot een boeking welke de accommodatiehouder in onze website vastlegt, dan kunnen wij u na afloop van uw verblijf uitnodigen om een beoordeling te geven over uw accommodatie. Deze beoordeling kunnen wij dan plaatsen bij de desbetreffende accommodatie of anders op de website. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan anderen dan aan leden van de vereniging Egmondaanzee.info.

Nieuwsbrief
•    Aanmelden
Wanneer u via zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan sturen wij u de nieuwsbrief periodiek toe tot het moment van afmelding. U ontvangt maximaal 6 mails per jaar. In dit kader bewaren wij uw e-mailadres uitsluitend voor de toezending van de nieuwsbrief.

•    Afmelden
Onderaan elke nieuwsbrief staat een link om u af te melden voor de nieuwsbrief. Door hierop te klikken wordt u naar een pagina gestuurd waarop u uw e-mailadres kunt invullen en bevestigen de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen.

Prijsvragen
Als u via onze website deelneemt aan prijsvragen, moet u uw  naam en emailadres opgeven. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het betreffende doel en na afronding van de prijsvraag verwijderd.

Persoonsgegevens
De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk is voor:
•    het controle of er ruimte beschikbaar is bij de bij ons aangesloten accommodatie
•    het berekenen van de vermoedelijke kosten
•    Het doorgegeven van de gegevens zodat de accommodatiehouders voor u een boeking kunnen maken of een aanvraag kunnen beantwoorden.
•    Het versturen van een nieuwsbrief.
Bij het invoeren van de gegeven, het doorsturen ervan en/of het accepteren van onze voorwaarden geeft u expliciet toestemming voor de verwerking hiervan en het doorgeven van uw gegevens naar onze accommodatiehouders.

Cookies
De website www.egmondaanzee.info plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het website bezoek te monitoren. Zo kan de vereniging egmondaanzee.info nagaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken ook een cookie om uw favoriete huizen te onthouden en om te weten of de mails die wij u sturen geopend kunnen worden.

•    Waarom cookies?
Webpagina's hebben geen geheugen. Een bezoeker die van pagina naar pagina surft binnen een website wordt door de webserver telkens als een nieuwe bezoeker gezien. Cookies zorgen ervoor dat een website uw browser blijft herkennen.

•    Gebruik cookies
De vereniging Egmondaanzee.info gebruikt verschillende cookies, voor verschillende doeleinden. Houd er rekening mee dat als u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website.

•    Levensduur cookies
De meeste cookies die www.egmondaanzee.info gebruikt, zijn sessiecookies. Dit betekent dat ze automatisch van uw vaste schijf worden verwijderd wanneer u uw sessie beëindigt (dus wanneer u uitlogt of uw webbrowser sluit). De permanente cookies hebben een uiteenlopende levensduur, variërend van 90 dagen tot enkele jaren. U kunt de permanente cookies wissen via de browserinstellingen.
 
•    Cookies van derde partijen
Zowel de vereniging egmondaanzee.info als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Het kan daarbij gaan om de boekingen die door de derden partijen afgehandeld worden. Die partijen kunnen de cookies echter niet plaatsen zonder toestemming van de vereniging egmondaanzee.info

Webanalyse
 Egmondaanzee.info maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Om deze metingen correct te kunnen verrichten wordt uw zoekgedrag anoniem vastgelegd in cookies van dit bedrijf. Deze metingen gebruikt de vereniging Egmondaanzee.info om haar website continu te verbeteren en te innoveren.  
Op onze site kunt u met Google Maps een idee krijgen waar de accommodatie zich bevindt en bij het gebruiken van deze mogelijkheid plaatst Google Maps cookies voor het bijhouden van statistieken rondom het gebruik van Google Maps zelf en cookies om voorkeuren op te slaan (bijvoorbeeld welke weergave).

Social media cookies zijn nodig voor het liken van berichten, delen van nieuwsartikelen en het updaten van uw status op Facebook. Als u tijdens het bezoek aan onze website bent ingelogd op Facebook, zullen er meer cookies worden geplaatst dan wanneer u dit niet bent. Het delen van informatie op Facebook kan alleen als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Veiligheid
Uw persoonlijke gegevens worden via Internet naar ons informatiesysteem verzonden. De vereniging egmondaanzee.info gebruikt geregistreerde beveiligingstechnieken ter bescherming van deze gegevens en om verlies, verminking of diefstal ervan te voorkomen. Voor u is dit zichtbaar door het slotje dat in uw browser dat verschijnt bij het gebruiken van de website.

Bij het gebruik van uw account wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen. Kies altijd voor een veilig wachtwoord en houdt deze geheim. Het is altijd verstandig om de wachtwoorden die u online gebruikt regelmatig te vernieuwen.

Openbare informatie
Informatie die u verstrekt bij beoordelingen kan gelezen worden door andere bezoekers. Let u daarom op dat hier u geen persoonlijke informatie aan toevertrouwt. De vereniging egmondaanzee.info behoudt het zich het recht voor om beoordelingen naar eigen inzicht en zonder opgaaf van reden te weigeren.

Beveiliging
In samenwerking met onze leveranciers heeft de vereniging egmondaanzee.info zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke informatie.

Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Inzage persoonsgegevens
U kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. Hiervoor kunt u een mail sturen naar secretariaat@egmondaanzee.info. Binnen 24 uur krijgt de eigenaar van het e-mail adres dan een e-mail waar een link in staat die korte tijd (paar uur) geldig is. Via deze link wordt dan een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die zijn vastgelegd in ons systeem.

Verwijderen van persoonsgegevens.
Wanneer u uw gegevens uit ons systeem verwijderd wilt hebben dan kunt u ons dat kenbaar maken voor een e-mail te sturen naar secretariaat@egmondaanzee.info. Wij zullen de gegevens dan binnen een redelijk termijn verwijderen.

Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of het privacy beleid, dan kunt u een e-mail sturen naar de het bestuur van de vereniging Egmondaanzee.info via bestuur@egmondaanzee.info